فهرست جوایز و برندگان سال 1393

خواص میوه‌ها و سبزیجات

  • شماره پیامکی: 201824
  • تاریخ قرعه کشی: 1393/03/20
نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن نوع جایزه
جلیل غلامی روچی 912##11965 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
اکبر گندم کاران دلیگانی 913##39979 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
جواد راشد زاده 918##72349 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
حسن مرادی 918##12144 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
آرش محمدی 918##68785 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
ابراهیم جوادی وحید 912##14073 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
مژگان رضایی مهر 914##16881 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
منیره شیخ ویسی 915##38168 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
روح الله کاظمی 912##46254 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
علی حسینی پیوندی 918##24108 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی