فهرست جوایز و برندگان سال 1393

درک مطلب

  • شماره پیامکی: 20102010
  • تاریخ قرعه کشی: 1393/03/25
نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن نوع جایزه
مسعود کاکو 912##77605 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
مهدی قاسمی 919##31445 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
معصومه فاطمی 919##02254 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
حشمت الله عباس پور 912##31158 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
شمسی نوری 919##18048 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
سمیه روهنده 913##95986 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
امیر محرابی 913##46753 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
موسی کیخا 911##08459 کمک هزینه سفر به کربلا معادل10,000,000 ریال
حسین کفاش 912##09360 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
محمد جهانی صدر 916##99149 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
مهری غم افروز 919##92338 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
مجتبی قدیمی 912##13428 کمک هزینه سفر به کربلا معادل10,000,000 ریال
مریم ابوعلی 919##82460 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
نرگس واحدی سروریگانی 917##84881 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال