فهرست جوایز و برندگان سال 1393

پله پله تا ظهور

  • شماره پیامکی: 20102010
  • تاریخ قرعه کشی: 1393/05/01
نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن نوع جایزه
معصومه مرشدی 912##19414 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
زهرا سخنور 919##38634 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
رمضان اسدی قجرلو 917##36271 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال