فهرست جوایز و برندگان سال 1393

کمپین آگهی همراه

  • شماره پیامکی: 201824
  • تاریخ قرعه کشی: 1393/07/29
نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن نوع جایزه
مهدی ابوعلی 916##06821 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
منوچهر حاج خواجه لو 914##44766 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
ناصر شفیعی 916##10782 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
ساناز ایلخچی 915##95385 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
سحر سهرابی 918##25583 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
ابراهیم الله دادی 912##05341 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
محمد امین صادقزاده 913##45990 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
فرید گرایلی 915##62275 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
امید جهاندیده 918##40345 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
مریم (هدی) صیادیان 912##02742 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
سید عبدالصاحب حسینی 913##31715 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
روح الله طاهری 918##40139 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
حمزه صالحی زاده 912##50503 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
شرفناز براهویی 913##68052 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
احمد خضری پورقرایی 913##90034 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
حامد انصار ناراب 912##31975 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
بساط جهانی 918##07965 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
محمدباقر میرفتاح 913##09234 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
محمد محمد گلشن 914##59851 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
مرتضی باقرصاد 913##38598 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
اکبر معماری 918##14107 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
جواد شاکری حسین آباد 913##16538 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
محمود پورغلام 912##76630 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
صمد حسن نژاد امجدی 914##73469 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی
علی آقا میرزایی کلهر 918##94728 کارت هدیه معادل 10,000,000 ریالی