فهرست جوایز و برندگان سال 1393

کمپین بخوان و میلیونر شو

  • شماره پیامکی: 201824
  • تاریخ قرعه کشی: 1393/07/15
نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن نوع جایزه
فاطمه اسفندیاری 919##790 کارت هدیه معادل 100,000,000 ریال (بخشی از هزینه خرید خودرو 206)