فهرست جوایز و برندگان سال 1393

کمپین محرم

  • شماره پیامکی: 201303
  • تاریخ قرعه کشی: 1393/10/22
نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن نوع جایزه
ابوالفضل فرجی 918##93325 کمک هزینه سفر به کربلای معلی معادل 10.000.000 ریال
مهدی نجاتی آجی بیشه 917##59041 کمک هزینه سفر به کربلای معلی معادل 10.000.000 ریال
زینب نظری 916##37142 کمک هزینه سفر به کربلای معلی معادل 10.000.000 ریال
زهرا ابراهیمی 918##71438 نیمه سکه بهار آزادی معادل 5,000,000 ریال
حسن کاظم خانلو 910##30112 نیمه سکه بهار آزادی معادل 5,000,000 ریال
مجید زاچکانیها 919##29417 نیمه سکه بهار آزادی معادل 5,000,000 ریال
فیروزه قربانی 919##03018 کارت هدیه به ارزش 2.500.000 ریال
طاهره مشاری 919##96360 کارت هدیه به ارزش 2.500.000 ریال
محمد حسین یزدی نژاد 917##19219 کارت هدیه به ارزش 2.500.000 ریال
حسین فرهمند مهربانی 912##12028 کارت هدیه به ارزش 2.500.000 ریال