فهرست جوایز و برندگان سال 1393

کمپین نظرسنجی همسر خوبی باشید

  • شماره پیامکی: 201217
  • تاریخ قرعه کشی: 1393/12/11
نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن نوع جایزه
حسن رستمی 910##45922 تمام سکه بهار آزادی معادل 10,000,000ریال
غلامرضا میرزاییان 916##97665 تمام سکه بهار آزادی معادل 10,000,000ریال
سیاب مهری گوار 919##94838 تمام سکه بهار آزادی معادل 10,000,000ریال
مهدی بهرام بیگی 912##38341 نیمه سکه بهار آزادی معادل 5,000,000ریال
سید مسعود حسنی 910##78502 نیمه سکه بهار آزادی معادل 5,000,000ریال
کاوه جنابی 912##46700 نیمه سکه بهار آزادی معادل 5,000,000ریال
مریم قلی نژاد 914##14779 ربع سکه بهار آزادی معادل 2,500,000ریال
سعید صیفی 912##39319 ربع سکه بهار آزادی معادل 2,500,000ریال
کامران عبدی 912##22847 ربع سکه بهار آزادی معادل 2,500,000ریال
اعظم جباری 918##34820 ربع سکه بهار آزادی معادل 2,500,000ریال
فاطمه غیبی 912##70109 ربع سکه بهار آزادی معادل 2,500,000ریال