فهرست جوایز و برندگان سال 1394

تا کنون در سال 1394 جوایز متعددی برای سرویس های پیام کوتاه متنوعی که ارائه شده است و این روند همچنان ادامه دارد.  برای مشاهده فهرست کاملی از این جوایز روی گزینه زیر کلیک نمایید:


مشاهده فهرست جوایز سال 1394