تصویر بالای صفحه سرویس‌های جدید پردیس...
بولتن نیوز

نام سرویس: بولتن نیوز

فراهم‌کننده: شرکت طوبی

ارسال روزانه جدید ترین اخبار پایگاه خبری بولتن نیوز

فعال سازی غیرفعال سازی نوع سرویس تعرفه سرویس (ریال)
چه شماره‌ای چه کدی چه شماره‌ای چه کدی
30112 بولتنBULTAN 30112 بولتن خاموشBULTAN OFF خبری 350

نام سرویس: به من بگو چرا

فراهم‌کننده: شرکت پرتو آبی

ارسال دانستنی هایی درباره ریشه علمی مسائل جالبی که افراد به طور روزمره با آنها برخورد می کنند.

فعال سازی غیرفعال سازی نوع سرویس تعرفه سرویس (ریال)
چه شماره‌ای چه کدی چه شماره‌ای چه کدی
30126 چراWHY 30126 چرا خاموشWHY OFF دانش و آموزش / دانستنی‌ها 1000
به من بگو چرا؟
کارشناسی مسابقات والیبال

نام سرویس: کارشناسی مسابقات والیبال

فراهم‌کننده: شرکت پرتو آبی

ارسال نظرات کارشناسان درباره مسابقات والیبال و نیز اصول و قواعد ورزش والیبال

فعال سازی غیرفعال سازی نوع سرویس تعرفه سرویس (ریال)
چه شماره‌ای چه کدی چه شماره‌ای چه کدی
3060 6363 3060 63خاموش63 OFF ورزش / بسته‌های ویژه 1200