تصویر بالای صفحه پیشنهاد ویژه پردیس...
خدمات پردیس
یک پاراگراف توضیح درباره این خدمات در این قسمت نوشته می شود... در حال ساخت ورود به صفحه
یک پاراگراف توضیح درباره این خدمات در این قسمت نوشته می شود... در حال ساخت ورود به صفحه
یک پاراگراف توضیح درباره این خدمات در این قسمت نوشته می شود... در حال ساخت ورود به صفحه
یک پاراگراف توضیح درباره این خدمات در این قسمت نوشته می شود... در حال ساخت ورود به صفحه
یک پاراگراف توضیح درباره این خدمات در این قسمت نوشته می شود... در حال ساخت ورود به صفحه
یک پاراگراف توضیح درباره این خدمات در این قسمت نوشته می شود... در حال ساخت ورود به صفحه
یک پاراگراف توضیح درباره این خدمات در این قسمت نوشته می شود... در حال ساخت ورود به صفحه
یک پاراگراف توضیح درباره این خدمات در این قسمت نوشته می شود... در حال ساخت ورود به صفحه
پیشنهاد ویژه پردیس - منتخب سردبیر

اساس عزت نفس سالم کودک، احساس عشق و تایید بدون قید و شرطی است که از جانب والدین خود دریافت میکند. بچه ها نیاز چشمگیری به این نوع عشق دارند. مراقب باشید که این عشق را هر روز به او نشان دهید و آن را با حرفها، کارها و با تمام وجودتان به او ابراز کنید.

به فرزندتان کمک کنید تا نگرشی مثبت به زندگی داشته باشد. جملات بد بینانه او را به آرامی اصلاح کنید.

وقتی می‌گوید: «نمی‌توانم این کار را انجام دهم.»

پاسخ دهید: «دوباره سعی کن، من به تو اعتماد دارم.»

اگر می‌گوید: «من دست و پا چلفتی هستم، هیچ وقت اسکیت را یاد نمی‌گیرم.»

 بگویید: «یادگیری هر کار جدید دشوار است. یادت می‌آید اولین باری که می‌خواستی دوچرخه سواری یاد بگیری چند بار زمین خوردی؟ اما حالا بهتر از من دوچرخه سواری می‌کنی.»

چنانچه می‌خواهید راه‌کارهای دقیق و علمی تربیت فرزند رابیاموزید: 

کلمه تربیت و یا tarbiat رابه 30135 ارسال نمایید و با سرویس تربیت فرزند همراه باشید. قیمت هرپیام که حاوی اموزش میباشد 100 تومان است و پیام شما به ما رایگان است.


فعال سازی غیرفعال سازی تعرفه سرویس (ریال)
چه شماره‌ای چه کدی چه شماره‌ای چه کدی
30135 تربیتtarbiat 30135 تربیت خاموشtarbiat OFF 1000