کمپین کمک آجری (کمپینی خیرخواهانه)

روزانه پیام‌های معنوی ساده به علاوه‌ی سوالات ساده‌ای ارسال می‌گردد که پاسخ آن برای همه معلوم است، لیکن سوالات کاربر را به فکر وا می دارد....

چه جواب درست ارسال کنید و چه جواب غلط دراین حرکت خیرخواهانه سهیم هستید و یک آجر به ساخت شیرخوارگاه کمک می‌کنید. چنانچه پاسخ صحیح را ارسال نمایید در قرعه کشی جوایز نیز شرکت می‌کنید.


فعال سازی غیرفعال سازی تعرفه سرویس (ریال)
چه شماره‌ای چه کدی چه شماره‌ای چه کدی
201013 آجرajor 201013 آجر خاموشajor OFF 1000