تاریخچه شرکت پردیس اول کیش

شرکت پردیس اول کیش، بزرگترین شرکت تجمیع کننده خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (Aggregator) در کشور است که در سال 1390 با همکاری دانشگاه شریف تاسیس شد و از سال 1391 تا کنون مشغول به فعالیت می باشد.

نقش شرکت پردیس اول کیش به عنوان یک تجمیع کننده خدمات ارزش افزوده، موجب می شود که از یک سو با شرکت همراه اول (اپراتور) و از سوی دیگر با شرکت های تامین کننده محتوا (CP) همکاری و تعامل مستمر داشته و مانند حلقه ای واسط، این دو بخش از چرخه خدمات ارزش افزوده (VAS) را به یکدیگر پیوند دهد.

در حال حاضر تعداد 32 شرکت تامین کننده محتوا با پردیس اول کیش همکاری و بالغ بر 500 عنوان سرویس اعم از پیامکی، صوتی، نرم افزاری و... را به مشترکین همراه اول در کشور ارائه می کنند.